a

Events

EVENT

Upcoming EventS


  • #MUZAKARAH13 The Rizqun International Hotel, BRUNEI 23 – 24 Julai, 2019 Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13) merupakan program tahunan anjuran Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA). Pada tahun ini, MUZAKARAH-13 akan dianjurkan bersama dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)

ISRA Annual Events Categories

International Shari’ah Scholars Forum(ISSF)
Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
ISRA-IRTI-Durham Strategic Rountable Discussion